De huurprijs voor de eerste kraam van 4 m (met dakje) bedraagt € 45,-. De huurprijs voor een tweede aaneengesloten kraam bedraagt € 40,- en de huurprijs voor ieder volgende kraam bedraagt € 35,-. Ons IBAN nummer is NL63 RABO 0104709839 t.n.v. Stichting Boekenmarkt Hengelo,

Uw betaling zien wij graag vóór 1 april 2022 tegemoet op rekening nr. 1047.09.839 t.n.v. Stichting Boekenmarkt Hengelo. u ontvangt geen afzonderlijke rekening. Indien de naam van uw bedrijf een andere is dan de naam van u als rekeninghouder, dit gaarne bij de overboeking vermelden.   Na ontvangst van uw inschrijving èn betaling ontvangt u van ons in de derde week van april 2022 een bevestiging met uw deelnemersnummer (van belang voor het vinden van uw plaats op de markt).

Zoals te doen gebruikelijk vertrouwen wij erop dat u de artikelen geprijsd aanbiedt.

Om u en uw specialismen aan de bezoekers kenbaar te maken zullen wij een overzicht van deelnemers samenstellen voor op de website. Wij verzoeken u daarom uw specialisme op het aanmeldingsformulier aan te geven.

U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden.